Společná zodpovědnost

Jsme společnost, která klade velký důraz na kvalitu a nezávadnost všech výrobních procesů uvnitř firmy. Chceme, a daří se nám, svým zákazník dodávat výrobky té nejvyšší kvality. Abychom mohli splnit očekávání našich náročných zákazníků na kvalitu výrobků, dbali jsme na zavedení přísných pravidel při každodenních výrobních postupech.

Přijali jsme závazek k zajištění kritických hygienických bodů výroby, balení a distribuci potravinových doplňků. K ověření funkčnosti a účinnosti zavedeného systému kritických bodů jsme požádali o certifikaci našeho výrobního systému. Ověření proběhlo v pořádku a jsme držitelé certifikátu HACCP. Dále jsme přijali politiku IMS (integrovaná politika kvality a environmentu) k zajištění kvality a ochrany životního prostředí v rámci návrhu, vývoje, výroby, balení a dodávání doplňků stravy a veterinárních přípravků.

Zajištění kvality a ochrana životního prostředí není jen naplnění poždavků systému, je to náš přirozený životní styl.

V RÁMCI SVÉ POLITIKY SE ZAVAZUJEME PLNIT NÁSLEDUJÍCÍ PRINCIPY:

 • spokojenost našich zákazníků s našimi produkty a jejich požadavky jsou základními parametry pro řízení činností a procesů
 • zákazník je hlavním hodnotitelem našich činností, zavedením a udržováním systému kritických bodů v potravinářství a politiky IMS poskytujeme přiměřenou jistotu, že naše produkty mají odpovídající kvalitu a chrání životní prostředí
 • neustále hledáme cesty a nástroje pro zrychlení, zpřesnění a zkvalitnění našeho výrobního programu, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců společnosti
 • jako samozřejmost důsledně naplňujeme platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu podnikání a kvalitě nabízených výrobků
 • spokojenost našich zákazníků s našimi produkty a jejich požadavky jsou základními parametry pro řízení činností a procesů
 • úroveň kvality je závislá na odborné úrovni vlastních zaměstnanců jak v řídící, tak ve výkonné sféře, proto zajišťujeme zavedení principu neustálého vzdělávání, školení a výchovy zaměstnanců a vytvoření podmínek pro konzultační, resp. participační způsob jejich vedení
 • objektivně hodnotíme výkonnost kvality našich produktů a environmentální profil a zapojujeme se do procesu trvalého zlepšování systému managementu HACCP a IMS
 • stanovujeme každoročně cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje
 • pravidelným vyhodnocováním poznatků o požadavcích zákazníka a následně o jeho spokojenosti si vytvoříme další podněty pro neustálé zlepšování
 • odstranění všech druhů plýtvání je pro nás jednou z možností, jak si vytvořit prostor pro budoucí investice do vlastních zdrojů
 • do našeho systému managementu jsou zahrnuti i dodavatelé a externí spolupracovníci, od kterých vyžadujeme plnění požadavků vzhledem k HACCP a IMS a vytváříme prostor pro pro profesionalitu založené na důvěře a spolehlivosti
 • všechny nově instalované technologie a zařízení jsou schopny vyhovět platným i očekávaným závazným předpisům a normám v oblasti ochrany životního prostředí
 • informujeme vnitřní a vnější zainteresované strany o dopadech činností naší společnosti a reagujeme na jejich oprávněné podněty
 • komunikujeme se státní správou a respektujeme její doporučení

DRŽITELI CERTIFIKAČNÍCH OVĚŘENÍ:

 • systému managementu kvality podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • systému environmentálního managementu podle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016

Nastavení cookies: Aby web fungoval, tak jak ho znáte

Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.

Tyto cookies jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek. Vždy aktivní.

Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vyladit. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak lidé web používají, které stránky navštívili, na co klikají. a na které odkazy jsi klikla. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní.

Díky marketingovým cookies třetích stran vám můžeme připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách, i jinde na internetu. Když tyto cookies zakážete, reklam bude pořád stejně. Ovšem na věci, které vás nezajímají.

Zavřít