+420 725 376 467
cz en

Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 
Provozovatel:
Dacom Pharma ,s.r.o.
 
Svatoborská 365
697 01 Kyjov
ICO: 47914963
DIC: CZ47914963
 
Číslo účtu pro platbu v ČR: 2400711345/2010
Konstantni symbol: 308
Bankovni ustav: Fio banka, a.s.
 
Kontaktní osoba: Jana Horatiusová
email: j.horatiusova@dacom.cz
Telefon: 607 055 572
 

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 
Každá přijatá objednávka v našem internetovém obchodě je závazná.
 
Objednávku je možné stornovat pomocí emailu expedice@dacom.cz do šesti hodin od obdržení potvrzení o úspěšném objednání.
 
V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět. Od této částky budou odečteny náklady na bankovní poplatky ve výši 8.-Kč (poplatek za přijetí a odeslání platby).
 
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
 
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
 
V případě zájmu objednání zboží pro Slovenskou republiku navštivte www.dacomslovakia.sk
 

3. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

 
Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době firmou General parcel nebo Českou poštou.
 
Většinu zboží z nabídky internetového obchodu dodáme kupujícímu již následující pracovní den.
 
Dodávku zboží garantujeme zčásti nebo zcela u objednávek v obvyklém množství. V případě, že nastane mimořádná situace ohledně dodání zboží, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 
U každé objednávky je nutné uvést telefonní číslo.
 
Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.
 
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
 
DOPRAVNÉ A PLATBA
Geis - Česká republika
 
70 Kč platba převodem
 
99 Kč platba dobírkou 
 
Česká Pošta - Česká republika
 
65 Kč platba převodem
 
99 Kč platba dobírkou
 
Číslo účtu pro platbu v ČR: 2400711345/2010 Konstantní symbol: 308
Bankovni ustav: Fio banka, a.s.
Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
 
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

 
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
 
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
 
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
 
Záruka se nevztahuje na:
 
- vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním
 
Postup při reklamaci:
 
- informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
- zboží zašlete jako doporučený balík nebo cenný balík (pojištěný na hodnotu vraceného zboží) - ne na dobírku! Na adresu:
 
DACOM Pharma s.r.o.
Za trafostanicí 371
696 13 Šardice
 
- do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
 
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.
 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 
Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
 
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).
 
Právo dodavatele na odstoupení
 
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
 

6. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 
Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby obchodu www.dacom.cz
 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
 
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.dacom.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.
 
zpět do e-shopu